Дома  I  За Нас  I  Производи  I  Сервиси  I  Галерии  I  Контакт  I  Продажба  I  English

Copyright © 2009 advwedesign.com

КРАВАРСТВО

Најголемиот дел од сточартвото во земјата им припаѓа на краварските фарми и одгледувачите на јунци. Правилно и добро избалансирана храна, чиј што состав  ги обезбедува сите потребни протеини и енергија за највисоки перформанси и продуктивност на грлата е клучен фактор за успех во овој бизнис. Комплетните крмни смеси (концентрати) за преживарите од нашиот призводен програм вклучуваат две производни линии

- една за производство на месо
- друга за производство на млеко.

Овие производни програми се наша специјалност, бидејќи ние имаме најдобра стручност и искуство во оваа област со што и најголемиот дел од производството и продажбата доаѓаат токму од овај сегмент.

COW-(2)